Nám.W.Churchilla 2
Praha 3
113 59
IČO: 69182183
+420 234 462 025
+420 604 349 474
e-mail
CELKOVÁ PÉČE O TĚLO
Vítám Vás na svých stránkách, kde bych Vás ráda seznámila se svými aktivitami v oblasti...

čtěte více

O nemocech

Stres

Je velmi nelehké definovat pojem stresu. Při velkém zjednodušení lze označovat jako stres vše, co nás nutí přizpůsobit se novým okolnostem, co nám nějakým způsobem působí přetížení.
Stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. U zvířat se stresová reakce objevuje zejména v situacích, kdy jim jde o holý život. V lidské společnosti se s jejím rozvojem dostala sociální a psychologická rovina na podobné místo jako biologické přežití.
Po vystavení tzv. stresorům, což jsou věci působící zvenčí, může naše tělo i jeho psychické funkce zažít stresovou reakci. Lidé si stres spojují většinou s událostmi a záležitostmi ryze nepříjemnými, ale jako zátěž mohou působit i okolnosti na první pohled pozitivní (oslavy, cestování).
Platí známé: „Nejsou ani tak hrozivé věci kolem, jako naše mínění o nich.“
Jak působí stres?

Předem je nutné zdůraznit, že stres není záležitost jen škodlivá. Určitá míra stresu je ke zdraví zcela nezbytná. Zajišťuje nám dostatek podnětů ke zvládání překážek. Nejen to, stres dosud pravděpodobně tvořil hybnou sílu dalšího vývoje nejen jedince, ale i celého druhu.
Je otázkou nakolik je dnešní míra zátěže zvladatelná, rozšiřuje schopnosti a nakolik se stává zdraví škodlivou. Za nepříznivou považujeme z psychologického i biologického hlediska takovou formu stresu, při které nemůže stresovaný jedinec nikterak ovlivnit působení zevních událostí (např. se během času zcela mění pravidla, která dlouhodobě platila).
První pomoc

V rámci první pomoci při výrazné úzkosti vyvolané stresem je možné ovlivnění tělesných příznaků, které si postižený jedinec často vykládá jako známky hrozícího kolapsu či závažného tělesného onemocnění, což jeho úzkost dále zvyšuje.
Cílem je dostat tyto doprovodné tělesné reakce pod kontrolu, čímž se také sníží intenzita nepříjemných pocitů, změní se jejich chápání a zvýší se pocit sebekontroly v obtížných situacích.
Nejjednodušší možnost odvrácení plného rozvoje tělesných příznaků je prosté odvedení pozornosti v případě počínajících nepříjemných tělesných projevů např. četbou, hovorem se známým člověkem.
Další metody, které slouží k dosažení stavu plného tělesného uvolnění, spočívají v uvolnění kosterních svalů (relaxace) a v klidném, kontrolovaném břišním dýchání (zklidňující dýchání hluboko do břicha).
Tyto metody je však nutno dobře předem ovládat a při první pomoci pak lze rychle a efektivně využít některé jejich prvky. Jsou součástí specifické psychoterapie úzkostných poruch stejně jako „uklidňující myšlenky“, které si může pacient během terapie připravit a v krizové situaci použít.


Archív

Pondělí:8:30 - 18:00
Úterý:8:30 - 13:00
Středa:8:30 - 18:00
Čtvrtek:8:00 - 14:00
Pátek:dle dohody